Всичко необходимо за Счетоводството
Малко почивка - тук ;-)
Купи iPhone от Мтел


Много ценни връзки:

Справки НОИЛични справки по ЕГН и ПИК за социално и здравно осигуряване

Получаване на ПИК

 • Справка за социално осигуряване
 • Справка за здравно осигуряване
 • Справка за месеците без данни за здравно осигуряване за лицата под 18 год. възраст за периода от 1 януари 2000 г. до 31 декември 2002 г.
 • Справки за парични обезщетения и помощи

  Справка за изплатени парични обезщетения и помощи от ДОО

  Справка за представени в НОИ документи за обезщетения и помощи от ДОО,
  статус на обработка и изплащане

  Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ
  за изплатени парични обезщетения и помощи от ДОО

  Справки за парични обезщетения за безработица

  Ново Справка за изплатени парични обезщетения за безработица

  Ново Справка за регистрирани заявления за отпускане
  на парични обезщетения за безработица

  Справки със сертификат по ЕГН

  Доставчиците, които имат разрешение да издават електронен подпис в България са:

  Справка за изплатени парични обезщетения и помощи от ДОО чрез НОИ по ЕГН

  Справки по БУЛСТАТ

  Получаване на ИКО

  Справки за осигурителен стаж и доход

  Ново Справка за подадени декларации за социално осигуряване
  от осигурител/ самоосигуряващ се

  Ново Справка за съответствие между декларирани и внесени вноски за ДОО

  Справки за парични обезщетения и помощи

  Справка за изплатени парични обезщетения и помощи от ДОО

  Справка от осигурителен архив

  Ново Справка за прекратени осигурители без правоприемник с предадени в НОИ разплащателни ведомости

  Справки в услуга на пенсионера

   

  Актуално състояние на изплащаните пенсии и добавки по ЕГН и ПИК

   

  Справка за издадени пенсионни разпореждания по ЕГН и ПИК

   

  За да можете да се възползвате от услугите е необходимо, ако вече не притежавате, да получите своя Персонален идентификационен код (ПИК) от най-близкото териториално поделение на НОИ.

   

     Инструкция за потребителя

  Справки НОИ

  Счетоводна къща, Счетоводство, Счетоводен софтуер