Всичко необходимо за Счетоводството
Малко почивка - тук ;-)
Купи iPhone от Мтел


Много ценни връзки:

PlN - Програма за попълване и печат на платежни документи и касови ордери


Търсене в софтуер:


PlN - Програма за попълване и печат на платежни документи и касови ордери

изтегли оттук »

ЗАБРАВЕТЕ ИЗМОРИТЕЛНОТО ПИСАНЕ ВСЕКИ МЕСЕЦ!

САМО С ДВЕ ЩРАКВАНИЯ НА МИШКАТА И ВАШИЯТ ДОКУМЕНТ Е ГОТОВ

 

Информация Download

Програма за попълване и печат на платежни документи и касови ордери. В масова употреба - от януари 1999г.

Програмата е направена, за да улеснява и спестява времето за попълване на платежни документи или касови ордери.

Menu

 

The Budj Form

В програма PlN са предвидени следните възможности:

  •  Поддържа архив от шаблони, чрез които лесно и бързо се генерира нов документ или се ползва предишен /въвеждане-запомняне, редактиране, изтриване на шаблон/; По този начин НЯМА ОГРАНИЧЕНИЕ за броя на обслужваните фирми.

  •  Windows интерфейс за прегледност и удобство - 1:1 визуализация на документите, използване на мишка и клавиатура, Copy/Paste/Undo команди;

  •  Подсказващи текстове при попълване на полетата, насочващи съобщения;

  •  Автоматично попълване на датните полета в документа и лесно изчистване, ако се наложи;

  •  НЕОГРАНИЧЕН печат за брой документи;

  •  Опционална проверка на въведени: БУЛСТАТ, ЕГН, ЕНЧ, IBAN ;

  •  Автоматично преобразуване на сумата в думи;

  •  Печат въху готови формуляри – попълване с матрични и лазерни принтери;

  •  Отпечатване на формуляри с данните върху бял лист А4 (както е платежното на МобилТел™) за лазерен или друг бърз принтер; длъжни сме да Ви предупредим, че този печат е свързан с разход за по-скъп консуматив: тонер, листове А4... Формите на платежните са изготвени стриктно по образец на обнародваните в ДВ актуални такива и съгласно Указание на БНБ (www.bnb.bg -> ПЛАТЕЖНА СИСТЕМА -> Нормативна база... -> Съставяне на платежни документи, в сила от 5 юни 2006 г.)

  •  Печат на локален или мрежов принтер;

  •  Възможност за калибриране на печата върху формуляри - хоризонтално и вертикално на документа като цяло и на всеки един реквизит от него;

  •  Работа с основните видове платежни нареждания, включително и Многоредовото;

  •  Издаване на пълномощно за получаване на пари в брой от банка;

  •  Издаване на приходен/разходен касов ордер от програмата. Номерата на ордерите се генерират автоматично, но могат и да се дефинират. Отпечатването е само върху А4 (все още няма ордери на безконечна хартия);

  •  Справки и статистика за отпечатани платежни и ордери (суми по параграфи, фирми или шаблони за период; брой издадени платежни и др.) и възможност за отпечатване на справките;

  •  Възможност за работа в мрежа – неограничен брой потребители;

  •  Архивиране на данните;

  •  Календар за бързо пресмятане на работни и календарни дни;

  •  Пълно ръководство и описание за работа и съвети при ползването на програмата;


изтегли оттук »

БЕЗПЛАТЕН Счетоводен софтуер« назад към БЕЗПЛАТЕН Счетоводен софтуер


PlN - Програма за попълване и печат на платежни документи и касови ордери

Счетоводна къща, Счетоводство, Счетоводен софтуер