Всичко необходимо за Счетоводството
Малко почивка - тук ;-)
Купи iPhone от Мтел


Много ценни връзки:

ОСА – програмен продукт за водене на двустранно счетоводство


Търсене в софтуер:


ОСА – програмен продукт за водене на двустранно счетоводство

изтегли оттук »

   Запознаване в няколко стъпки с характеристиките на програмния продукт ОСА

    Автоматизиране на дейностите по счетоводно отчитане на предприятието. Подходящ е за отчитане на всякакъв вид дейност и мащаби на фирмата.

    Програмният продукт е многофирмен - това означава, че клиентът може да работи с неограничен брой фирми, като за това не се изисква допълнително заплащане.

    Изграден е на база вход на данни от първичните счетоводни документи. Веднъж въведена, тази информация, автоматично се прехвърля по всички аналитични партиди, счетоводни сметки, както и за изготвяне на необходимите документи по ЗДДС.

    Програмният продукт работи в паралелни периоди. Това означава, че във въвежданата счетоводна информация, водещ признак е датата на първичния документ. Могат да бъдат въвеждани едновременно документи например за месец март и за месец април, като всеки от тях се отразява в съотвения месец.

    Всеки въведен първичен документ, контировка, аналитична партида и сума може да се коригира незабавно, без допълнителни сторнировъчни операции.

    Програмният продукт е предназначен за счетоводители, но с него могат да работят и неспециалисти с помощта на т.нар. "Модели на документи".

Модули:

Модул "Вторични документи": Служат за автоматизиране на счетоводното приключване, чрез:
    - Автоматично закриване на сметки по дебита и по кредита;
    - Автоматично разпределение на общи доставни разходи;
    - Преоценка на валута;
    - Преоценка на материални запаси;
    - Фактическа себестойност.
Модул "Втори език": Извеждане на счетоводните справки на чужд език.
Модул "Допълнения": Програмният продукт предлага възможност за добавяне на разширителни модули за увеличаване на неговата функционалност. За момента се предлагат:
    - "Архивиране на данни" и "Възстановяване на данни от архив" – служат за запазване на програмните бази данни (заедно с копие на дискета) и последващото им възстановяване (например след прекъсване на електрозахранването). Тези модули са безплатни и се разпространяват с програмния продукт;
    - "Файлов експорт" – служи за извеждане на програмните данни в различни файлови формати като Microsoft Excel, Microsoft Word, HTML и др.
    Чрез тази система е възможно да се разработят множество модули както за различни програмни задачи (импорт на данни от други програмни продукти, по-сложни справки, поддържащи операции върху базата даннни и др.), така и по поръчка на клиента за покриване на специфични счетоводни ситуации.

Може да изтеглите демо версията на ОСА като zip файл от тук: Счетоводен софтуер ОСА-download zip

или от тук, като саморазархивиращ се exe файл: Счетоводен софтуер ОСА-download exe

Инсталационните файлове са в два еднакви по съдържание варианта: EXE и ZIP.
За да инсталирате демонстрационната версия на програмния продукт е необходимо:
1. Да запазите EXE или ZIP файла във временна дириктория (напр. C:\TEMP).
2. Да дезархивирате ZIP файла и да стартирате инсталиращата програма SETUP.EXE или да стартирате EXE файла, който автоматично ще извърши това.

Паролата за демо-версията на счетоводна програма ОСА е: 'osa' /с малки латински букви/

Цени - http://www.compassbg.net/prices.html


изтегли оттук »

Софтуер за водене на Счетоводство (двустранно / едностранно)« назад към Софтуер за водене на Счетоводство (двустранно / едностранно)


ОСА – програмен продукт за водене на двустранно счетоводство

Счетоводна къща, Счетоводство, Счетоводен софтуер