Всичко необходимо за Счетоводството
Малко почивка - тук ;-)
Купи iPhone от Мтел


Много ценни връзки:


Последни обяви за работа


Счетоводител с английски език - гр. Джебел, обл. Кърджали - Джебел-96 ООД Кърджали,Смолян,Хасково,други в България
Счетоводител - Лотос-45 ЕООД София
Счетоводител за Ямбол - ИСА гр. Ямбол Ямбол
Вътрешен одитор - JobTiger Recruitment is looking for their Client Велико Търново,Габрово,Търговище,Шумен,други в България
Младши счетоводител с немски език - Астрея МТ ЕООД София
Счетоводител - Адванс Енерджи 1 ЕООД София
Счетоводител - ЕЙЧ АР ПРО ЕООД София
Счетоводител - QPR Bulgaria Заплата: 1100
Счетоводител за Ямбол - ИСА гр. Ямбол Ямбол
Оперативен счетоводител (по заместване) - ВИП Секюрити EООД София

Работа за счетоводител от JobTiger.bg

  Счетоводни новини

 • Публично състезание 00530-2016-0069 „Текущ ремонт - подмяна на дограма на прозорци в административна сграда, находяща се в гр. Габрово, ул. „Радецка” № 11”
  21.08.2016
 • Обява 9055621 „Услуги по преместване на офис обзавеждане, материали и документи за нуждите на ТД на НАП Велико Търново и офисите от обхвата на териториалната й компетентност”
  21.08.2016
 • Нови указания, свързани с облагане с ДДС на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно разпространение и услуги, извършвани по електронен път
  21.08.2016
 • Открита процедура 00530-2016-0067 „Доставка и монтаж на термопомпен агрегат (чилър) за сградата на ТД на НАП Бургас, ул. Цар Петър №5Б“
  18.08.2016
 • Открита процедура „Абонаментно сервизно обслужване и ремонт на СОТ и охрана със сигнално-охранителна техника /СОТ/ на административната сграда на ЦУ на НАП, находяща се в гр.София, бул.„Княз Ал. Дондуков” №52 и на частта от административна сграда, предост
  18.08.2016
 • Публично състезание 00530-2016-0066 „Извършване на текущ ремонт в сгради, предоставени за управление на НАП, разделена в две обособени позиции..."
  15.08.2016
 • Открита процедура „Сервизно поддържане и текущ ремонт, вкл. доставка на резервни части и консумативи на климатична техника, находяща се в сградите на ТД на НАП Велико Търново и офисите от обхвата й на обособени позиции”
  11.08.2016
 • Обява 9055292 „Предоставяне на технически услуги по отстраняване на аварии извън текущите ремонти в административните сгради на ТД на НАП Велико Търново, находящи се на територията на градовете Велико Търново, Габрово, Ловеч, Монтана и Плевен на обособени
  11.08.2016
 • още новини »


  Търсене в документи:    
  Бланки, формуляри и образциБланки, формуляри и образци
  ЗакониЗакони
  КодексиКодекси
  ДекларацииДекларации
  МолбиМолби
  ЗаявленияЗаявления
  Национални Счетоводни Стандарти НССНационални Счетоводни Стандарти НСС
  ПисмаПисма
  СправкиСправки
  Протоколи и описиПротоколи и описи
  УведомленияУведомления
  УдостоверенияУдостоверения
  Указания от НОИУказания от НОИ
  Указания от НАПУказания от НАП
  Инструкции от НАПИнструкции от НАП
  Процедури от НАППроцедури от НАП
  Регистри, списъци, номенклатуриРегистри, списъци, номенклатури
  ИсканияИскания
  НаредбиНаредби
  ДоговориДоговори
  ТаблициТаблици
  Други счетоводни документиДруги счетоводни документи
  Информационни брошуриИнформационни брошури
  КалкулаториКалкулатори
  ЗаповедиЗаповеди
  Сметки и Параграфи (кодове за вид плащане)Сметки и Параграфи (кодове за вид плащане)
  Длъжностни характеристикиДлъжностни характеристики
  Информационни материали от НОИИнформационни материали от НОИ
  НАП: Отговори на въпросиНАП: Отговори на въпроси
  Календари от НАПКалендари от НАП
  Доходи от спестявания в 
ЕвросъюзаДоходи от спестявания в Евросъюза
  ИнтрастатИнтрастат
  КласификацииКласификации
  Осигурителни вноскиОсигурителни вноски
  Годишен отчет
Годишен отчет
  БолничниБолнични
  СтановищаСтановища
  Бюро по труда, безработни, обезщетенияБюро по труда, безработни, обезщетения
  ПравилнициПравилници

  Счетоводни къщи

  още счетоводни фирми »

  счетоводни издания »

  Счетоводни фирми

  Счетоводна къща, Счетоводство, Счетоводен софтуер