Всичко необходимо за Счетоводството
Малко почивка - тук ;-)
Купи iPhone от Мтел


Много ценни връзки:


Последни обяви за работа


Консултанти данъчни декларации и копирни услуги - Стела стор ЕООД Заплата: 250
Счетоводител/ ТРЗ - Булкон Транс ООД София
Вътрешен одитор - JobTiger Recruitment is looking for their Client Велико Търново,Габрово,Търговище,Шумен,други в България
Счетоводител - "Голдън вижън" ООД Заплата: 1000
Счетоводител за Благоевград - СЛАВА 7 Благоевград
Оперативен счетоводител за Стара Загора - CTeam EOOD Стара Загора
Счетоводител за Ямбол - ИСА гр. Ямбол Ямбол
Счетоводител на КИС (Договорни Фондове) - КМИ ООД София
Счетоводител за финансово - счетоводна и бизнес консултантска компания - НИТЕМ ООД София
Счетоводители - Варна - Полимери Инвест АД Варна

Работа за счетоводител от JobTiger.bg

  Счетоводни новини

 • Пряко договаряне 00530-2016-0090 „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води – ВиК за нуждите на ТД на НАП Пловдив, офис Хасково, за сградите с адрес..."
  20.09.2016
 • Пряко договаряне 00530-2016-0091 "Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води - ВиК за сградата на Учебна база на НАП Доспат с адрес: гр. Доспат, ул. Орфей № 17"
  20.09.2016
 • Открита процедура „Денонощна физическа охрана, охрана със сигнално-охранителна техника /СОТ/ и услуги по техническо поддържане и ремонт на СОТ на административните сгради и обслужваща сграда на офис за обслужване Русе при ТД на НАП Варна“
  20.09.2016
 • Обява 9056785 "Доставка и монтаж на пожарогасителни системи“
  20.09.2016
 • Открита процедура „Доставка на нетна електрическа енергия ниско напрежение и изпълнение на функциите на координатор на балансираща група за сгради стопанисвани от ТД на НАП Бургас в гр. Бургас, гр. Поморие, гр. Сливен и гр. Ямбол"
  19.09.2016
 • Открита процедура „Денонощна физическа охрана и охрана със сигнално-охранителна техника /СОТ/ на административните сгради на офис за обслужване Търговище при ТД на НАП Варна“
  19.09.2016
 • Обява 9056663 „Услуги по проверка, презареждане и ремонт на пожарогасители в административните сгради на ТД на НАП Пловдив на територията на гр. Пловдив, гр. Хасково, гр. Кърджали, гр. Пазарджик, гр. Смолян, гр. Стара Загора, гр. Казанлък и УБ на НАП Досп
  18.09.2016
 • Публично състезание 00530-2016-0087 „Доставка и монтаж на офис обзавеждане за нуждите на ЦУ на НАП“
  18.09.2016
 • още новини »


  Търсене в документи:    
  Бланки, формуляри и образциБланки, формуляри и образци
  ЗакониЗакони
  КодексиКодекси
  ДекларацииДекларации
  МолбиМолби
  ЗаявленияЗаявления
  Национални Счетоводни Стандарти НССНационални Счетоводни Стандарти НСС
  ПисмаПисма
  СправкиСправки
  Протоколи и описиПротоколи и описи
  УведомленияУведомления
  УдостоверенияУдостоверения
  Указания от НОИУказания от НОИ
  Указания от НАПУказания от НАП
  Инструкции от НАПИнструкции от НАП
  Процедури от НАППроцедури от НАП
  Регистри, списъци, номенклатуриРегистри, списъци, номенклатури
  ИсканияИскания
  НаредбиНаредби
  ДоговориДоговори
  ТаблициТаблици
  Други счетоводни документиДруги счетоводни документи
  Информационни брошуриИнформационни брошури
  КалкулаториКалкулатори
  ЗаповедиЗаповеди
  Сметки и Параграфи (кодове за вид плащане)Сметки и Параграфи (кодове за вид плащане)
  Длъжностни характеристикиДлъжностни характеристики
  Информационни материали от НОИИнформационни материали от НОИ
  НАП: Отговори на въпросиНАП: Отговори на въпроси
  Календари от НАПКалендари от НАП
  Доходи от спестявания в 
ЕвросъюзаДоходи от спестявания в Евросъюза
  ИнтрастатИнтрастат
  КласификацииКласификации
  Осигурителни вноскиОсигурителни вноски
  Годишен отчет
Годишен отчет
  БолничниБолнични
  СтановищаСтановища
  Бюро по труда, безработни, обезщетенияБюро по труда, безработни, обезщетения
  ПравилнициПравилници

  Счетоводни къщи

  още счетоводни фирми »

  счетоводни издания »

  Счетоводни фирми

  Счетоводна къща, Счетоводство, Счетоводен софтуер